Røgind Kro blev bygget i år 1900, den ligger i No sogn, og var oprindelig en Kongelig privilegeret Kro. Dette indebar, at kroen skulle leve op til en vis standard, Bl.a. skulle der være mulighed for opstaldning af de besøgendes heste, ligesom der skulle være et " bissekammer " - et rum for landevejens farende svende.

Endvidere var det et krav, at kroen lukkede klokken 22:30. Kroens jord blev dyrket, og i stalden havde man foruden heste også køer, grise, får og høns, så kroen var selvforsynende med næsten alle produkter til brug i køkkenet.

De første indehavere af Røgind Kro var ægteparret Jansen, der stammede fra egnen.

De fik 8 børn. Nr.2 var Karen, født i 1905, der senere overtog kroen. Hun fortæller gerne om gamle dage. Hun husker specielt de mange landevejsriddere. De kom ofte og spiste på kroen, drak nogle øl og overnattede i " bissekammeret "bag stalden.

Både i " bissekammeret " og karlekammeret var senge og dyner udstoppede med halm. Der kom også mange sigøjnere til kroen.
De spiste på kroen, men overnattede i deres vogne. De var meget fattige folk, der tjente lidt til dagen og vejen ved at optræde.

Som 7-årig begyndte Karen i Nørby Pigeskole og som 10-årig i overbygningen i No skole. Som 14-årig gik Karen ud af skolen og begyndte at arbejde hjemme på Kroen. Karen fik løn efter, hvad hun solgte til folk, f.eks. fik hun 10 øre for at servere en øl, der kostede 75 øre. Karens mor stod for køkkenet og lavede selv al maden, mens faderen nærmest deltog i selskabeligheden på Kroen.         Der var nok at rive i til daglig på kroen, men der var særlig travlt ved den årlige dyreauktion, hvor der blev serveret smørrebrød i lange baner. Så var der mange overnatninger både i kroværelserne og i stalden.

Tiden op til jul var også meget travl. Så skulle der slagtes, og det var både køer, grise, lam og høns. Kødet blev tilberedt hjemme på kroen og Karens mor lavede selv alt pålæg incl. spegepølser og rullepølser. Julen blevet fejret hjemme på kroen, hvor Karens forældre, de 8 børn og stuepigen var samlet. Var der " bisser " på kroen juleaften, spiste de i skænkestuen for sig selv.

Efter middagen læste Karens mor juleevangeliet, og derpå blev der sunget salmer. Juledag var kroen igen åben og familien måtte på skift gå i kirke juledag og 2.juledag. Karen tog som 20 årig på Ubberup Højskole. Hun arbejdede derefter et par år på Grand Hotel i Ringkøbing, hvorefter hun tog til Frankrig som aupair pige.

Efter 4 år i Frankrig blev Karen kaldt hjem, da hendes mor var blevet meget syg. Kort efter hjemkomsten døde moderen, og Karen blev krokone hjemme hos faderen, indtil hun blev gift og fik sin egen familie.

Det glæder Karen Jansen meget, at der igen er kommet liv på Røgind Kro.